Congres bij de UvA

Vorige week mocht ik het project presenteren op het congres ‘Materiality of Postcolonial Memory‘ bij de Universiteit van Amsterdam. Een congres dat primair ging over wat we aanmoeten met het erfgoed van ons koloniale verleden. De sporen van Molukkers in Nederland zou je in dit licht kunnen zien.

Het was spannend ons project in een wetenschappelijke setting te presenteren, je weet van tevoren niet hoe het gaat vallen. Gelukkig bleek de zaal zeer enthousiast. “Ga hier hoe dan ook mee door!”, was de kern van de opmerkingen. Dat ook andere presentaties op dit congres de Molukse geschiedenis aanhaalden, geeft aan dat het onderwerp absoluut aan belang wint in academische kringen.

Wat viel me verder op? Nou, vooral dat ik me daar een archeoloog omringd door antropologen voelde. Je zou zeggen ‘wetenschap is wetenschap’, maar toch zijn er echt grote verschillen in aanpak. De meest opvallende is dat antropologen op dit congres weliswaar over materialiteit spreken – oftewel ‘materiële dingen’ –  maar vervolgens hoofdzakelijk praten over de ‘betekenis’ van dat ding, kortom taal. Het besproken object kwam soms nauwelijks nog  in beeld. Als archeoloog doe je dat andersom, je begint altijd met uitvoerig stil te staan bij het object – in ons geval bijvoorbeeld de sporen van de woonoorden – en dan komt de betekenis. Een wezenlijk verschil, waar archeologen en antropologen elkaar al decennia over in de haren vliegen (zie Hamilakis, 2011).

Wat betreft die woonoorden: in januari hebben we met een clubje mensen afgesproken om wat woonoorden te gaan bekijken. Het resultaat wordt op deze site vermeld!

Oja, en de monumentenaanvraag? We hebben net bericht van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed dat ze het een en ander in januari echt in gang gaan zetten.

Voor nu goede feestdagen.

 

 

Y. Hamilakis, 2011. Archaeological Ethnography: A Multitemporal Meeting Ground for Archaeology and Anthropology. Annu. Rev. Anthropol. 2011. 40:399–414

Woonoord Donzel

Langzaam maar zeker groeit het project. Steeds vaker krijgen we / krijg ik bericht van mensen die zich betrokken voelen, of samen op pad willen. In het najaar willen we met een stel archeologen de overblijfselen van voormalige woonoorden in Zeeland bekijken en ook afgelopen zaterdag gingen we op pad. Woonoord Lunetten (Vught) en Donzel (Nistelrode) stonden op het programma. Lunetten is natuurlijk nu een nog steeds bewoonde Molukse wijk, maar van Donzel zou niets meer te zien zijn. Het is vandaag de dag een golfbaan.

P1040651_crop
Een foto van woonoord Donzel met de haag in 1960.

Toch bleek dat niet geheel correct. Er was niet veel tijd voor nodig om te ontdekken dat er nog zeker één spoor van het voormalig woonoord aanwezig is, tenminste als onze informatie klopt: aan de westelijke rand van het golfterrein staat nog een beukenhaag waarachter eens de kerkbarak gestaan zou hebben. Direct daarachter staat nog één verloren betonnen paaltje van een oude nutsleiding. Het woonoord Donzel is dus niet helemaal weg! Wie er oog voor heeft kan het vinden!

Met dit bezoek aan Donzel lijkt het project Moluks Erfgoed een nieuwe richting in te slaan. Als conflictarcheoloog is mijn eerste focus de acties geweest, desondanks stond al vast dat deze alleen te begrijpen zijn in het licht van de hele Molukse geschiedenis in Nederland en dat dus ook de gehele materiële cultuur, van schip, naar woonoord, naar wijken, een rol speelt. Mede geïnspireerd door de titel van de lezing van Fridus Steijlen op de bijeenkomst vandaag van het Moluks Historisch Museum ‘Geluk, lot en vooral veerkracht‘  (Bronbeek – de week van het koloniale verleden – ik ga er zo naar toe) vraag ik me af voor WIE het erfgoed eigenlijk de grootste betekenis heeft? Het zijn misschien wel de ‘witte Hollanders’ voor wie het erfgoed van de acties het grootste belang heeft, want ‘wij’ als Nederlanders schieten generiek te kort de achtergrond van de acties de juiste betekenis toe te kennen, en te onderkennen dat eerdere keuzes van de Nederlandse overheid in directe relatie staan tot de gebeurtenissen van de jaren 70. Maar de Molukkers zelf? Welk archeologisch erfgoed is voor hen van belang? Tijd om dat eens te gaan vragen!

P1040662
Een laatste zichtbaar spoor van woonoord Donzel?
donzel_1960
Woonoord Donzel (midden in de afbeelding) op de topografische kaart van 1960.

Erkenning van de Minister

Kort en goed bericht voor alle volgers van dit project. Minister Jet Bussemaker heeft vorige maand in een schrijven laten weten ‘De Punt’ op te nemen in een verkenning voor mogelijk nieuwe Rijksmonumenten, die op dit moment loopt bij de Rijksdienst! Het staat zwart op wit: een prachtig resultaat! Meer lezen over “Erkenning van de Minister”

Barakken en woonoorden

Openluchtmuseum, familie-uitje, vlak voor sluiting: opa en oma wilden met de neefjes liever nog even naar de papiermolen, dus opsplitsen was nodig als ik toch nog even een bezoek wilde brengen aan de Molukse Barak. Deze barak staat daar sinds 2003 en ik heb hem één keer eerder bezocht. Daarvan kan ik me echter niet meer herinneren dan de pop van die dame aan de ‘blanke zijde’ van het gebouw. Ik schaam me een beetje…als ik toen meer voorkennis had gehad, had ik het dan beter begrepen?

Opvallend vond ik nu de tekst voor de ingang. De bewoordingen, waar ik me zelf nogal zorgen over maakte rondom de aanvraag van de monumentstatus van de Punt, staan hier gewoon vermeld: “De regering […] breekt die belofte. Dat leidt tot grote woede bij de tweede generatie. En die woede mondt uit in de gewelddadige treinkapingen en de schoolgijzeling in de jaren ’70.” Bam! En zo is het. Als het causale verband tussen die gebeurtenissen in 2003 al op een bordje kon, waarover maakte ik me dan zorgen vorige maand? Of zijn de tijden veranderd door het nu lopende, soms zeer ongenuanceerde, debat over immigratie en terrorisme?

Prachtig vond ik een filmpje van theatergroep Delta. De Molukse vader aan de eettafel, autoritair, hoofd van het gezin, maar ook gekrenkt en verstard door de verloren status en de verbroken belofte van de Nederlandse regering: de setting  was me nu wél in één seconde duidelijk. Het vermeende tijdelijke verblijf in Nederland wordt indringend verbeeld door de stapelbedden en de klaarstaande koffers in de museale opstelling daarnaast (zie foto).

20170717_163244

Dat de barak in 2005 de European Museum Award won, lijkt me zeer terecht. Musea worden vaak gezien als een product van het (koloniaal) imperialisme en liggen daarom vanuit de kritische wetenschap altijd sterk onder een ethisch vergrootglas. Als tegenreactie zijn musea op hun beurt nu vaak het braafste jongetje van de klas….maar daar is niks mis mee. Er is echter één probleem, waar het museum zelf weinig aan kan doen: de barak hoort hier niet. Zij is verplaatst vanuit het Brabantse Lage Mierde. De originele plek van het woonoord is nu de gemeentewerf. Vooruit, er staat sinds 2012 een klein monument, maar verder is er niets meer.

Afgezien van Vught, dat altijd bewoond is gebleven, is er van de oorspronkelijke woonoorden weinig meer over. De kampen Amersfoort en Westerbork, en overigens ook Vught, zijn nationaal monument. Niet omdat de Molukkers er zaten, maar vanwege de Tweede Wereldoorlog. Wel wordt op deze plekken aandacht besteed aan de Molukse kwestie. Maar hoe zit het met de andere woonoorden? Volgens het boek van Smeets en Steijlen waren er 90 in Nederland. Als archeoloog vertaal ik dat als 90 mogelijke vindplaatsen van archeologische sporen en 90 plaatsen van herinnering.

 

Woonoorden_002

Bron: ‘In Nederland gebleven’ pagina 86.

20170717_163113

Aanvraag verzonden!

Vooraf lijkt het zo gedaan: even goed nadenken over een aanvraag en persbericht en hup, klaar. Maar in de praktijk kwam er dit weekend al met al ineens heel veel bij elkaar in een grote inspanning met heel veel uurtjes werk. De tekst van de aanvraag werd minstens twee keer uitvoerig geredigeerd -zeg maar gerust herschreven- en net toen ik dacht ‘nu is het wel goed’ kwamen er vanuit de Reinwardt Academie nog een paar zeer relevante aanvullingen. Op zaterdag kwam ook het persbericht uit en begon de telefoon te rammelen. Maar het is gelukt! De media coverage was overweldigend. NRC, AD, NOS, Erfgoedstem en een groot deel van de RTV’s en regionale bladen hebben ruimte besteed aan de aanvraag!

Hartelijk dank aan iedereen die er tijd in heeft gestoken, ook achter de schermen! Deze weblog heeft nog de sfeer van een eenmansproject, maar mag het nu zeker niet meer heten. Ik ben ontzettend blij te kunnen melden dat de aanvraag is mede is ondertekend door de Stichting Moluks Historisch Museum, Dr. Riemer Knoop (Erfgoedlector  Reinwardt), historicus Dr. Martijn Eickhoff en contemporain archeoloog Dr. Marjolijn Kok. Samen bepleiten we behoud van de locatie De Punt als rijksmonument, omdat deze van groot belang is voor het doorgaande gesprek over de historische, actuele en toekomstige verhouding tussen Nederland en de erfgenamen van zijn koloniale verleden: erfgoed als platform.

Persbericht Monumentenaanvraag

Wil je steun betuigen of mede ondertekenen, laat dan hieronder een reactie achter!

_MG_6527
De bovenleidingspaal, 2015

Op zondag 11 juni dient het project Moluks Erfgoed een aanvraag in bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed om de sporen van de bestorming van de gekaapte trein bij de Punt de status van beschermd archeologisch rijksmonument te verlenen, gezien het belang van deze gebeurtenis voor de Nederlandse geschiedenis.

Contemporain archeoloog Jobbe Wijnen, initiatiefnemer van de aanvraag,  licht toe: “Dit weekend is het exact 40 jaar geleden dat mariniers de trein bestormden en zes Molukse kapers en twee passagiers het leven lieten. Door de heftige afloop is De Punt samen met de locatie van de  school in Bovensmilde een belangrijk symbool van de Molukse acties geworden. In de media is daar de afgelopen weken al vaker aandacht voor geweest, maar over de plek waar het gebeurde en wat daar nog van rest, hoor je weinig.”

De sporen bij de Punt zijn de afgelopen jaren door het project Moluks Erfgoed gedeeltelijk in kaart gebracht. Wijnen: “De kaping bij De Punt werd op 11 juni 1977 beëindigd met militair geweld. In feite is er vanuit archeologische perspectief sprake van een slagveld, met bijbehorende sporen. Zo liggen er schuttersputten van de mariniers op het terrein van de golfclub en op de plek van de trein staat een paal van de bovenleiding vol met kogelgaten. Deze paal is waarschijnlijk het meest iconische spoor van de beschieting van de trein, een object dat het hele verhaal van de kaping in zich draagt. Ik vroeg me af of dat soort resten beschermd zijn en kwam er achter dat dit niet zo is.” De paal van de bovenleiding is een uniek en onvervangbaar object. Tegelijk is ze kwetsbaar: “ProRail kan met één pennenstreek besluiten tot vervanging zonder dat er een haan naar kraait”, zegt Wijnen. “Zo is het met trein 747 zelf ook gegaan in de jaren 90. Daarom vind ik dat ik als archeoloog in actie moet komen.”

De gewelddadige Molukse acties liggen gelukkig achter ons. Inmiddels is de algemene opvatting dat – aan welke kant van het conflict je ook stond, of staat – de kapingen bovenal tragische gebeurtenissen zijn die van groot belang zijn voor de geschiedenis van Nederland. “De geschiedenis van de acties, is de geschiedenis van ons allemaal”, zegt Wijnen. De Erfgoedwet zegt dat sporen die een belangrijke symboolwaarde hebben, zoals de bovenleidingspaal, wettelijk beschermd kunnen worden als monument of als cultuurgoed. De aanvraag bij de rijksdienst beoogt dit te bereiken, maar vormt voor het project Moluks Erfgoed vooral een begin. “Er zijn meer sporen van de acties, ook op andere plaatsen. En ook de Molukse woonoorden staan als erfgoed nauwelijks op de kaart. Het wordt tijd dat hier meer aandacht voor komt.” De aanvraag voor de paal van de bovenleiding wordt zaterdagnacht ingediend bij de rijksdienst, precies op het moment dat 40 jaar eerder bij De Punt het geweld losbarstte.

Meer informatie: http://molukserfgoed.com.

Bijlage : de tekst van de aanvraag rijksmonument. [TEKST IS NOG ONDER REVISIE: volgt spoedig op deze website]

Een monumentale leeftijd

Vandaag is het precies veertig jaar geleden. Op het tijdstip dat ik dit typ zaten de passagiers van trein 747 bij de Punt, en de school in Bovensmilde, al drie uur in gijzeling en waren politie en defensie zich aan het installeren langs de snelweg, de spoorwegovergangen en de golfclub. De afloop die deze kaping  19 dagen later zou krijgen, behoeft geen toelichting. In de documentaire ‘Wij willen leven’ van Coen Verbraak. die gisteren werd uitgezonden op NPO1, gebruikten meerdere mensen het woord ‘oorlog’ voor die afloop. Locatie de Punt is in dat licht een slagveld.

De afgelopen maanden heb ik anderen en mezelf de vraag gesteld of de sporen van de Molukse Acties erfgoed zijn en hoe je ze dan als archeoloog zou moeten benaderen. De vragen die ik stelde waren informeel, maar nu het werkelijk veertig jaar geleden is, wordt het ook tijd die vraag eens te formaliseren. En dit te doen vóór het -zoals vaak gebeurt bij nog niet erkend erfgoed – te laat is, als (bijvoorbeeld) ProRail in een vlaag van functionalistisch denken de beschadigde paal vervangt voor een ‘betere’, zonder de vraag te stellen of hij waarde heeft voor de toekomst.

_mg_6550Is de paal van de bovenleiding met kogelgaten een Rijksmonument? Ik denk van wel. Niet als monument voor de heldendaden van, of bewijs van de misdaden van de ene of andere partij, maar wel als herinnering aan de onfortuinlijke gezamelijke geschiedenis van Molukkers en Nederlanders in ons land en te werken aan een betere gezamelijke toekomst . De paal met kogelgaten, die daar kwamen bij de beschieting van de trein bij de Punt, is een iconisch fysiek spoor van hoe het conflict rond de afwikkeling van het Nederlandse koloniale verleden uit de hand liep en aan beide zijden slachtoffers maakte. Dit is een betekenisvolle geschiedenis – ook voor het Nederland van nu -, en de sporen ervan vragen om respectvolle omgang en bescherming.

Aanvraag tot aanwijzing rijksmonument

Ik wil nu eerst de paal van de Punt dus inzetten als een voorbeeld voor al het mogelijke Moluks Erfgoed en een aanvraag doen tot aanwijzing rijksmonument. Het mooie van ons land is dat de procedure daarvoor eenvoudig te vinden is. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) hanteert -gemandateerd door de minister – aanwijzingsprogramma’s waarmee zij rijksmonumenten aan- of afvoert van de monumentenlijst. Op dit moment lopen er geen (relevante) aanwijzingsprogramma’s, maar er vindt wel een verkenning plaats van erfgoed jonger dan 1965, van militair- of herinneringserfgoed en archeologisch erfgoed! Op alle drie de verkenningen zouden we dus kunnen aansluiten en op zijn minst de vraag stellen. De betekenis van deze paal is enerzijds  symbolische cultureel, een waarde zoals die voorheen werd beschreven in de Wet op behoud van Cultuurbezit (inmiddels overgegaan in de Erfgoedwet). Maar er zijn ook wel aanleidingen om te spreken van onroerend erfgoed, of – maar dit is binnen de Nederlandse wet nog minder gebruikelijk – van een belangrijke contemporain archeologische vindplaats bestaande uit ondergrondse en bovengrondse elementen en sporen. Echter, zoals iemand me al mailde:  de symbolische betekenis ligt het meest voor de hand wat betreft deze paal, maar laten we niet vergeten dat er ook nog andere sporen zijn.

Buiten de aanwijzingsprogramma’s  mag een burger als natuurlijk persoon ook zelf een aanvraag doen. Daarbij kan de minister dan – bij hoge uitzondering weliswaar – nieuwe monumenten aanwijzen. Ook dat kunnen we proberen, maar zoiets slaagt natuurlijk alleen als je het zeer stevig onderbouwt en dat vraagt tijd.

Aan de slag!

De komende dagen ga ik om te beginnen eens wat informeren bij mijn contacten.

“Zouden we een petitie moeten starten”, vroeg ik me ineens af? Het lijkt met alle moderne middelen zo gedaan… “Maar brengt wel ook risico met zich mee“, gaf een ervaren activist me vandaag al terug. “Een petitie werkt alleen als je eerst zorgvuldig werkt aan het informeren van  je achterban en als je in staat bent hen ook werkelijk te mobiliseren om ook echt te tekenen als het er op aan komt. Doe je dat niet goed, dan wordt zo’n petitie achteraf tegen je gebruikt als er weinig reacties zijn. Dan mislukt je plan, maar vooral omdat je zelf je zaakjes niet voor elkaar hebt.

Daar zit wat in. Daarom wil ik graag weten of zo’n paal met kogelgaten nu iets met mensen doet, of niet… Laat het me weten!!!