Excursie met studenten uit Groningen

Vorige week gaf ik een rondleiding aan studenten van de Rijksuniversiteit Groningen voor de bacheloropleiding Minorities & Multilingualism, met als onderwerp erfgoedbemiddeling. De docent – Sjoerd-Jeroen Moenandar – had ons benaderd, omdat hij het onderwerp Molukse geschiedenis zeer belangrijk vindt voor deze cursus. En terecht, natuurlijk.

Gesprek bij de Rijksdienst – verslag

Met vier ondertekenaars van de brief aanwezig (Nanneke Wigard, marjolijn kok, Riemer Knoop en Jobbe Wijnen) hebben we 2 mei overleg gevoerd met Monique Eerden en Ben de Vries van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. De verkenning herinneringserfgoed is immers gestart. Onze insteek is om de locatie De Punt beschermd rijksmonument te maken, zodatMeer lezen over “Gesprek bij de Rijksdienst – verslag”