Aanvraag verzonden!

Vooraf lijkt het zo gedaan: even goed nadenken over een aanvraag en persbericht en hup, klaar. Maar in de praktijk kwam er dit weekend al met al ineens heel veel bij elkaar in een grote inspanning met heel veel uurtjes werk. De tekst van de aanvraag werd minstens twee keer uitvoerig geredigeerd -zeg maar gerust herschreven- en net toen ik dacht ‘nu is het wel goed’ kwamen er vanuit de Reinwardt Academie nog een paar zeer relevante aanvullingen. Op zaterdag kwam ook het persbericht uit en begon de telefoon te rammelen. Maar het is gelukt! De media coverage was overweldigend. NRC, AD, NOS, Erfgoedstem en een groot deel van de RTV’s en regionale bladen hebben ruimte besteed aan de aanvraag!

Hartelijk dank aan iedereen die er tijd in heeft gestoken, ook achter de schermen! Deze weblog heeft nog de sfeer van een eenmansproject, maar mag het nu zeker niet meer heten. Ik ben ontzettend blij te kunnen melden dat de aanvraag is mede is ondertekend door de Stichting Moluks Historisch Museum, Dr. Riemer Knoop (Erfgoedlector  Reinwardt), historicus Dr. Martijn Eickhoff en contemporain archeoloog Dr. Marjolijn Kok. Samen bepleiten we behoud van de locatie De Punt als rijksmonument, omdat deze van groot belang is voor het doorgaande gesprek over de historische, actuele en toekomstige verhouding tussen Nederland en de erfgenamen van zijn koloniale verleden: erfgoed als platform.

Persbericht Monumentenaanvraag

Wil je steun betuigen of mede ondertekenen, laat dan hieronder een reactie achter!

_MG_6527
De bovenleidingspaal, 2015

Op zondag 11 juni dient het project Moluks Erfgoed een aanvraag in bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed om de sporen van de bestorming van de gekaapte trein bij de Punt de status van beschermd archeologisch rijksmonument te verlenen, gezien het belang van deze gebeurtenis voor de Nederlandse geschiedenis.

Contemporain archeoloog Jobbe Wijnen, initiatiefnemer van de aanvraag,  licht toe: “Dit weekend is het exact 40 jaar geleden dat mariniers de trein bestormden en zes Molukse kapers en twee passagiers het leven lieten. Door de heftige afloop is De Punt samen met de locatie van de  school in Bovensmilde een belangrijk symbool van de Molukse acties geworden. In de media is daar de afgelopen weken al vaker aandacht voor geweest, maar over de plek waar het gebeurde en wat daar nog van rest, hoor je weinig.”

De sporen bij de Punt zijn de afgelopen jaren door het project Moluks Erfgoed gedeeltelijk in kaart gebracht. Wijnen: “De kaping bij De Punt werd op 11 juni 1977 beëindigd met militair geweld. In feite is er vanuit archeologische perspectief sprake van een slagveld, met bijbehorende sporen. Zo liggen er schuttersputten van de mariniers op het terrein van de golfclub en op de plek van de trein staat een paal van de bovenleiding vol met kogelgaten. Deze paal is waarschijnlijk het meest iconische spoor van de beschieting van de trein, een object dat het hele verhaal van de kaping in zich draagt. Ik vroeg me af of dat soort resten beschermd zijn en kwam er achter dat dit niet zo is.” De paal van de bovenleiding is een uniek en onvervangbaar object. Tegelijk is ze kwetsbaar: “ProRail kan met één pennenstreek besluiten tot vervanging zonder dat er een haan naar kraait”, zegt Wijnen. “Zo is het met trein 747 zelf ook gegaan in de jaren 90. Daarom vind ik dat ik als archeoloog in actie moet komen.”

De gewelddadige Molukse acties liggen gelukkig achter ons. Inmiddels is de algemene opvatting dat – aan welke kant van het conflict je ook stond, of staat – de kapingen bovenal tragische gebeurtenissen zijn die van groot belang zijn voor de geschiedenis van Nederland. “De geschiedenis van de acties, is de geschiedenis van ons allemaal”, zegt Wijnen. De Erfgoedwet zegt dat sporen die een belangrijke symboolwaarde hebben, zoals de bovenleidingspaal, wettelijk beschermd kunnen worden als monument of als cultuurgoed. De aanvraag bij de rijksdienst beoogt dit te bereiken, maar vormt voor het project Moluks Erfgoed vooral een begin. “Er zijn meer sporen van de acties, ook op andere plaatsen. En ook de Molukse woonoorden staan als erfgoed nauwelijks op de kaart. Het wordt tijd dat hier meer aandacht voor komt.” De aanvraag voor de paal van de bovenleiding wordt zaterdagnacht ingediend bij de rijksdienst, precies op het moment dat 40 jaar eerder bij De Punt het geweld losbarstte.

Meer informatie: http://molukserfgoed.com.

Bijlage : de tekst van de aanvraag rijksmonument. [TEKST IS NOG ONDER REVISIE: volgt spoedig op deze website]