Boekbespreking Ombak Maluku (Molukse golven).

In april werd het boek ‘Ombak Maluku: Molukkers ongewild naar Nederland’ geschreven door Jim Worung en Nanneke Wigard uitgegeven. Het is een goed vormgegeven boek vol foto’s en documenten. Het matte papier zorgt voor een mooie afwerking en geeft diepte aan de foto’s. De eerste indruk van het boek is dan ook goed. Het boek is ingedeeld in drie grote hoofdstukken: Gebeurtenissen voor vertrek, De Reis, en De Aankomst.

boekomslag Ombak Maluku

Het eerste hoofdstuk over de tijd vlak voor het vertrek geeft erg veel informatie, maar dat wil niet zeggen dat alles duidelijk wordt. Dit komt niet doordat ze rommelig schrijven, maar omdat de situatie zelf zo onoverzichtelijk is. Tegenstrijdige berichten via verschillende kanalen, een grote tijdsdruk en constant veranderende omstandigheden zorgen voor een complex geheel, waar niemand het gehele overzicht heeft. Het is wonderbaarlijk dat ze hier nog een samenhangende tekst van hebben kunnen maken. Wat mij vooral bij blijft uit dit eerste hoofdstuk is dat de gezinnen al zoveel hadden meegemaakt voor het vertrek. Door de oorlog verbroken gezinnen die net weer bijeen zijn, familieleden die overlijden, het vele rondtrekken van de militaire gezinnen waardoor ieder kind in een andere plaats is geboren, en daar bovenop het vrij plotselinge vertrek. Vaak had men maar enkele dagen de tijd om zich voor te bereiden op het vertrek en had men geen idee wat men mee moest nemen omdat het maar voor enkele maanden in een ver vreemd land zou zijn.

In het hoofdstuk De Reis wordt de overtocht besproken. Elke boot wordt beschreven. Een deel van de tekst is gebaseerd op de beschrijving van de Nederlandse leiding. Het is duidelijk vanuit een militair perspectief waarbij de vrouwen en kinderen zich moeten schikken naar de militaire orde en er weinig compassie is. Het is duidelijk dat die militairen geen ervaring hebben met burgers en hoe met hen om te gaan. Het maakt enorm veel uit op welke boot je toevallig terecht komt in hoe de reis ervaren wordt. Het varieert van vijf-hoge slaapplekken in broeierige ruimen tot goede hutten. Mannen werden meestal gescheiden van hun vrouwen en kinderen wat voor gezinnen natuurlijk raar is. En het varieerde van wassen met zout water tot genoeg zoet water voor iedereen. Op sommige boten is bijna iedereen zeeziek, terwijl andere boten hier bijna geen last van hebben; wat de kwaliteit van de reis sterk vergroot. Sommige boten zijn rustig of gezellig terwijl er op andere veel onrust en ruzie is. Overal zijn verstekelingen die in het boek uitgebreid besproken worden. De verhalen van de toenmalige kinderen die de reis maakten geven het geheel kleur. Wat ik het meest opvallend vind, is dat er geen duidelijk beleid lijkt te zijn over wie van de kinderen mee mogen. Sommige laten gedwongen enkele van hun vier kinderen achter terwijl anderen met acht kinderen aan boord gaan. Het lijken onmogelijke keuzes die natuurlijk verward worden door de gedachten dat het om een tijdelijk afscheid gaat. Het kwam wel vaker voor dat kinderen enige tijd op andere plekken of bij familie onderdak vonden voor scholing en dergelijke. Men kon de permanente scheiding niet voorzien.

Een grappig detail is dat een bediende op de Kota Inten (tweede reis) wegens brutaliteit van de Willem Ruys was verwijderd. Dit is het schip waarmee mijn ouders enkele jaren later naar Nieuw-Zeeland zouden emigreren, om tien jaar later weer terug te keren naar Nederland.

Het laatste hoofdstuk gaat over de aankomst in Nederland. Per boot wordt verteld hoe en wanneer er ontscheept wordt. Het is duidelijk dat het daadwerkelijke ontslag uit dienst moeilijk of niet geaccepteerd wordt. De eerste indrukken die opgeschreven zijn van vooral de kinderen laten zien dat men totaal niet voorbereid was op het daadwerkelijke Nederland. De sneeuw die er was bij de vroege aankomsten was natuurlijk bijzonder, maar de kale bomen lieten een diepe indruk na. Dat moet ook een onbegrijpelijk uitzicht zijn geweest voor iemand uit de tropen. De ontvangst was zakelijk en de omstandigheden in de kampen was meteen ondermaats. Na zo’n zware reis zal slapen op een strozak wel heel erg tegenvallen en dan hebben we het nog niet over de gedeelde wc’s en het gebrek aan makkelijk toegankelijk warm water. Maar ook hier verschilt het heel erg in welk woonoord je terecht kwam. In het boek is ook aandacht voor de Molukkers die op andere tijdstippen kwamen of die niet bij de KNIL hadden gezeten. Dit is een onderdeel dat helemaal nog onderbelicht is in de geschiedschrijving.

Het is een boek waar de auteurs trots op kunnen zijn. Zij weten veel informatie over de overgangsperiode op overzichtelijke wijze te plaatsen. Soms is de tekst wat telegramstijl, maar dat komt door de militaire bronnen die gebruikt zijn. Voor iedereen die meer wil weten over hoe de Molukkers in Nederland kwamen is dit boek zeker een aanrader. Ik heb het in ieder geval met veel interesse gelezen en genoten van de mooie foto’s die, ook al zijn ze zwartwit, het verhaal kleur geven.

Oostburg, De Wilgenhof, een driehoek met nissenhutten.

De Wilgenhof is een driehoekig kamp in de splitsing tussen twee wegen, de Nieuwstraat en de Grotendam in Oostburg. Toen ik er was stond het gras tot ver boven de knieën. De originele hekpalen uit de tijd van het kamp stonden er nog. Het hek had wel een slot, maar was open. Ik zag niemand en vond het niet gepast om zomaar iemands terrein te betreden. Door het hoge gras had ik ook weinig kunnen zien.

De vorm van het kamp is nog duidelijk te zien in de begroeiïng op de grenzen van het perceel. Er was verder weinig te zien, en het lijkt er op dat alle beton en bestrating verwijderd is. Er was geen verstoring in de begroeiïng te zien die vaak wijst op achtergebleven structuren. Het kamp werd nadat de laatste Molukse bewoners waren vertrokken compleet afgebroken omdat de kosten voor renovatie te hoog waren.

In het boek Molukkers in Zeeland staat uitgebreid omschreven hoe het kamp ingedeeld was. Aan de wegzijde was een houten barak op steenfundering die diende als kerk en kantine en een stenen barak met de beheerderswoning, kantoor, magazijn, de keuken, en een kamer voor de aflosbeheerder. Tussen deze barakken was de toegang tot het kamp. De andere twee zijde van het kamp vormde een driehoek door middel van in totaal 20 nissenhutten. 1 nissenhut deed dienst als stookgebouw en badhuis. De eerste bewoners kwamen van de boot Castelbianco die op 24 april in Rotterdam aankwam. In het eerste jaar woonde er rond de zestig mensen. In 1957 was dit uitgegroeid tot bijna 140 mensen. Zoals onderstaande afbeelding laat zien was het een netjes kamp met bestrating en hegjes (bron MHM, FF10951) Er was ook elektriciteit en stromend water.

De bewoners van het kamp hielpen in februari 1953 bij de watersnoodramp. Maar zij gaven meer dan alleen maar mankracht. Een collecte in het kamp haalde ook nog eens 104 gulden op. Als je bedenkt dat men 3 gulden per week kreeg, is dit veel geld. In 1954 reed koningin Juliana langs het kamp op een tocht die herdacht dat haar moeder koningin Wilhelmina in 1945 via Zeeland weer op Nederlandse bodem was gekomen. Juliana werd bij het kamp uitbundig toegezwaaid.

Het lijkt erop dat ook al woonde men in het moeilijk bereikbare Zeeuws-Vlaanderen men niet het contact met de rest van Nederland verloor. In 1954 als in kamp Lunetten gestaakt wordt tegen de zelfvoorzieningsregeling, stuurt de kampraad (samen met andere kampen in Zeeland) een bericht van steun aan de stakers.
In 1958 wordt er gesproken over het opheffen van de kampen in Zeeuws Vlaanderen omdat de bewoners geen werk kunnen vinden. De staat moet hierdoor geld bijleggen en de kampen worden als onrendabel bestempeld. De bewoners hebben het echter naar hun zin en hebben geen haast met vertrekken. Uiteindelijk zal het laatste gezin pas begin 1963 het kamp verlaten. Dit betekend voor de gemeente met woonoorden een teruggang in hun aantal inwoners, want sinds 1958 waren zij bij de gemeente ingeschreven. Vooral voor de kleine gemeentes zoals Oostburg was dit een verlies. Maar met de reünie in 2019 waren er voor even weer vele Molukkers in Oostburg.

Woerden de Kazerne, een gokpaleis?

Het is al weer bijna drie jaar geleden dat Jobbe en ik naar woonoord de Kazerne in Woerden gingen. Deze ligt in het centrum van Woerden en is nu onderdeel van een gezellig winkelgebied. We moesten de workshop in Denemarken voorbereiden en wat is er dan makkelijker dan een café in een woonoord in het midden van het land. Het gebouw staat er nog en is een rijksmonument. Er is verder geen uitleg waarom het een rijksmonument is. Op 19 juni zal de stichting Sinar Maluku een plaquette onthullen bij de kazerne en een boek uitbrengen. Ik kijk uit naar het boek. Binnen is de kazerne helemaal gerenoveerd en veranderd. De barman zei dat er nog regelmatig Molukse oud-bewoners langskomen om hun oude woonplek te bezoeken. De Kazerne is één van de drie kleine woonoorden in Woerden.

De kazerne was eerst in gebruik voor gerepatrieerde Nederlanders, die werden elders ondergebracht. Met ingang van april 1951 woonde er in de Kazerne 21 Molukse gezinnen. Bij aankomst lag er voor hun een welkomstbrief in het Maleis en een bloemetje van de stichting Door de Eeuwen Trouw. Elk gezin kreeg een woon- en slaapkamer, in totaal 36 m2, afgescheiden door een triplex wandje. Verder was er een potkachel,een tafel, vier stoelen, stapelbedden en een kast. De keuken, wasgelegenheid en kantine waren gemeenschappelijk (website vijf eeuwen migratie, bron p159). Het schooltje in de kazerne word in februari 1952 overgenomen door de vereniging voor Christelijk onderwijs. Daardoor kwam de school in een Nederlands onderwijssysteem terwijl het daarvoor onder het ministerie van Uniezaken en Overzeese Gebiedsdelen viel. De kampraad had hier mee ingestemd. Blijkbaar zag men het in het Nederlandse onderwijs geen hindernis voor de terugkeer naar de Molukken.

Het hijsen van de RMS-vlag in de kazerne. Het vlagincident vond hier echter niet plaats ook al wordt deze foto (MHM F90_0797) daar vaak bij gebruikt.

Op 14 mei 1962 las een karakteristieke kop in de Telegraaf “Poltieoverval op Ambonezenspeelhol”. Om half een s’nachts vielen 4 politieagenten met aan het hoofd de korpschef het lokaal binnen waar 16 mannen het spel Main Dadu speelden. Op de bank trof de politie 40 gulden aan. Dit bedrag doet nu toch wel heel lachwekkend aan als we spreken van een speelhol, maar soms ging het om veel meer geld. Het lijkt erop dat de vrouwen van de mannen naar de politie waren gestapt omdat zij al een tijd geen geld kregen van hun mannen die het vergokten. Dat is natuurlijk een serieuzere zaak als gezinnen te lijden krijgen onder het gokgedrag van de vaders. De spelers kwamen uit alledrie de Woerdense kampen plus Vossenbosch en Lunetten. De krant vermeld uitgebreid hoe het spel gespeeld wordt. Er is een zeildoek van 3 bij 1 meter waarop figuren en 6 bijbehorende getallen staan. Op een tolletje staan dezelfde 6 getallen. De tol wordt aan het draaien gebracht en wordt afgedekt met een metalen hoedje. De deelnemers zetten geld in op een figuur op het doek. Als de tol stil ligt wordt het hoedje er af gehaald en heeft het cijfer dat bovenaan de tol staat gewonnen. De inzet wordt voor de winnaar in 2, 4 of 6-voud uitgekeerd en de rest gaat naar de bank. Het spel kan wel een dag en een nacht duren. De mannen worden de hele nacht ondervraagd, maar wat er verder gebeurd met hen wordt niet verteld.

Verder lijkt er weinig opzienbarends in het woonoord te gebeuren. In ieder geval geen dingen die het nieuws halen. In december 1967 werd het kamp opgeheven.

Uitzicht uit één van de ramen van de Kazerne. Behalve de tafeltjes zal het uitzicht niet veel veranderd zijn. De foto met de vlag is genomen bij de stenen column, zichtbaar in het raampje linksonder.

Rodanborg in Zeeuws-Vlaanderen

Kamp Rodanborg in Aardenburg is een van de weinige woonoorden waar archeologisch onderzoek heeft plaatsgevonden. In 1982 en 1991 zijn hier opgravingen uitgevoerd door vrijwilligers onder leiding van de toenmalig provinciaal archeoloog Robert van Heeringen. Jammer genoeg had men geen oog voor de recente bewoningssporen en groef men meteen door naar de sporen uit de Middeleeuwen en de Romeinse tijd. Men was zich ervan bewust dat de opgravingen plaatsvonden op de locatie van het kamp, maar het historisch en archeologisch belang hiervan werd niet onderkend. Hier speelt natuurlijk ook mee dat in Aardenburg alle aandacht gaat naar het Romeinse verleden dat in deze plaats veel sporen heeft nagelaten. Nog steeds is het een probleem binnen de archeologie dat de sporen uit het recente verleden weinig tot geen aandacht krijgen in Nederland. Hierdoor is er een grote kans dat het erfgoed dat samenhangt met de Molukse woonoorden steeds meer verdwijnt.

Woonoord Rodanborg in het blauwe vierkant op de topografische kaart van 1960.

Kamp Rodanborg werd al vroeg in gebruik genomen. Volgens het boek Molukkers in Zeeland kwamen in april 1951 hier de eerste gezinnen die met de boot New Australia naar Nederland waren gekomen. In de lokale krant wordt echter vermeld dat de eerste 6 gezinnen op 8 mei aankomen en verwelkomd worden door de burgemeester. Wat heel sprekend is, is dat op diezelfde dag ook de laatste militair van Aardenburg uit Indonesië terugkeert naar het ouderlijk huis en eveneens hartelijk welkom wordt geheten. Allebei militairen uit het Nederlandse leger waarbij de een thuiskomt en de ander nooit meer zal terug naar huis keren.

Het woonoord bestaat uit houten barakken die in een U-vorm rond het binnenterrein liggen. Het kamp was eerder als werkkamp gebruikt. Daarna zijn er gerepatrieerde Nederlanders gehuisvest. Amper twee weken na de ingebruikneming van het kamp door de Molukse bewoners is er al een contactavond met muziek en een filmvertoning. Ondanks de goede banden met de lokale bevolking is er wel een duidelijk administratief verschil. Terwijl de gerepatrieerde mensen ingeschreven waren in het bevolkingsregister geld dit niet voor de Molukse bewoners. Bij de bevolkingstelling van 1952 is het aantal inwoners van Aardenburg dan ook terug gelopen omdat de dan 140 bewoners van kamp Rodanborg niet meegeteld worden. De aparte status van de Molukkers vanwege hun zogenaamd tijdelijk verblijf wordt zo bestuurlijk zichtbaar. In de zomer van 1953 vindt er in het kamp een tentoonstelling plaats van de textiele handwerken die de vrouwen hebben gemaakt op een cursus gegeven door lokale dames. Er worden bloemen opgespeld om de vriendschap te symboliseren. Nona Salakory die als kind in 1955 in Rodanborg kwam wonen spreekt ook vol warmte over dat zij hier op de kleuterschool zat en bij de oma van een vriendinnetje op bezoek ging. Jaren later heeft ze de kleuterjuf nog bezocht. Haar vader zorgde er echter voor dat het gezin vrij snel weer kon vertrekken naar het grotere Vossenbosch. In november 1959 wordt het woonoord opgeheven omdat er in de omgeving te weinig werk is voor de Molukse mannen.

Kamp Rodanborg zoals het er in 2019 bij ligt.

Nu ligt er op de plek van het kamp een luxe woonwijk met ruime tuinen. Van de oorspronkelijke vorm van het kamp is niets meer terug te vinden. De weg is kronkelend aangelegd terwijl het kamp een rechthoekige structuur had. Toen ik er bijna twee jaar geleden was, stond er nog wel een rijtje bomen die waarschijnlijk uit de tijd van het kamp kwamen. Nu is echter op Google satelliet foto te zien dat deze bomen ondertussen gesneuveld zijn. Er is nu niks op deze plek dat aan het woonoord herinnerd. Misschien tijd voor het lokale museum om hier eens aandacht aan te schenken.

Een nieuwe tv-serie over de Molukkers in Nederland

Het kan je niet ontgaan dat 70 jaar Molukkers in Nederland aankwamen, zelfs niet als je daar niks van weet. Na het vol geprogrammeerde weekend van 21 maart waar de aankomst van de eerste boot herdacht werd, is de aandacht nog niet verstild. Na de aandacht van vele burgemeesters op lokaal en nationaal niveau door onder andere het ondertekenen van de brief voor meer erkenning van de Molukse medeburgers is er nu een tv-serie op nationaal niveau op prime-time. Vier woensdagen lang is tussen half 9 en half 10 s’avonds de serie te zien met de titel Molukkers in Nederland – 70 jaar op weg naar huis.

De serie is gemaakt door Coen Verbraak voor BNNVARA. Verbraak is zelf niet in beeld te zien. We horen hem vragen stellen maar de camera is gericht op de Molukse deelnemers die hun verhaal vertellen. De deelnemers zijn: Ron Habiboe, Pieter Anthony, Frieda Tomasoa, Ben Manusama, Non Aponno, Frans Palyama, Sam Pormes, Frits Sahertian, Johnny Manuhutu, Dinah Marijanan, Noes Solisa, Emerson Terinathe, en Simon Tahamata. In de eerste aflevering vertellen zij allen hun eigen verhaal of familiegeschiedenis over de aankomst in Nederland en het wonen in de woonoorden.
Het is duidelijk dat dit na 70 jaar zeker geen oude geschiedenis is en de emoties nog diep gevoeld worden. Er komt een beeld naar voren van een harde ontvangst die niet meer goedgemaakt wordt. Het gevoel van gevangen te zijn in een situatie waar je geen controle over hebt en tegelijkertijd ook echt gevangen te zitten in woonoorden met slagbomen en prikkeldraad.

Screenshot uit de tv-serie van een wooneenheid in een barak.

Het trauma van de oud-KNILsoldaten in combinatie met slechte omstandigheden zorgt ervoor dat de kinderen streng en met fysiek geweld opgroeiden. Bij de een wat erger dan de ander, maar het is duidelijk dat als men er niet zelf onder leed men er wel getuige van was als het bij andere kinderen gebeurde. Daarnaast was er veel ziekte en een van de deelnemers vertelde dat al zijn zussen longaandoeningen hadden, waarschijnlijk opgelopen in de kampen met asbest in de behuizing. Die behuizing was ronduit erbarmelijk te noemen. En alhoewel ik natuurlijk al vele foto’s had gezien van de woonoorden en de verhalen had gelezen, vond ik de bewegende en ingekleurde beelden in deze serie van de binnenkanten van de barakken toch erg confronterend. Je ziet de vervallen staat van de muren en plafonds. Het sanitair is van een zeer slechte kwaliteit en ik snap wel dat men daar overdag al niet graag naar toeging, maar helemaal niet in het donker.
Ook de wat neutralere beelden van de aankomst en het transport naar de woonoorden die ingekleurd zijn geven een nieuwe dimensie aan het geheel. Het komt toch meer tot leven.

Ingekleurd beeld uit de tv-serie van de bustocht naar de woonoorden.

Wat de serie ook laat zien is dat de Nederlandse overheid niet echt zat te wachten op al die Molukkers en ook weinig aandacht aan hun welzijn besteedde. Het meest schrijnende is natuurlijk de opmerking van de burgemeester van Westkapelle die vindt dat de bewoners zich aanstellen nadat er op hun geschoten is. Hij bagatelliseert het politiegeweld en doet alsof er niet zoveel is gebeurd, terwijl er 9 gewonden zijn gevallen, waarvan één man permanent aan een oog blind is geworden. Het grote verdriet is vooral dat de KNIL-militairen trouw waren aan Nederland en het koningshuis, maar dat het bleek dat die trouw niet wederzijds was. Het was geen ontvangst van gelijkwaardigen het was een aankomst vol desillusies.

Ik denk dat de serie voor veel Nederlanders als een schok zal komen. Ik hoop wel dat men blijft kijken. Want ook al is het soms niet makkelijk om te zien. Het is wel iets waarvan we kennis moeten nemen om de situatie nu te begrijpen.

Breskens, De Haven: een driehoek in het land.

Het woonoord de Haven in Breskens ligt niet aan het water, als je de sloot niet meetelt. Het ligt 500 meter ten zuiden van de echte haven tussen de weilanden en een industrieterrein. Je nadert het kamp over het smalle Golepolderdijkje met aan beide kanten bomen. Het geeft het een landelijke uitstraling. Via Google streetview zie je het kamp nog liggen. Het is echter verdwenen want in de realiteit is het een klein woonwijkje geworden met de naam Landgoed de Lente. Gelukkig was ik er met mooi weer zodat het ook lente-achtig aanvoelde.

Woonoord De Haven op Google Streetview (12 mei 2021).

De Haven is een driehoekig kamp met nissenhutten. Parallel aan het dijkje lagen twee stenen barakken, die als kerk/kantine en beheerderswoning dienden. De schuine zijde werden gevormde door aan weerszijde twee blokken met elk vijf nissenhutten. In het puntje lag nog een losse nissenhut. Het woonoord werd in januari 1952 in gebruik genomen. In maart kwamen daar enkele families uit Grijpskerke bij dat opgeheven werd. Er werden cursussen aangeboden aan de mannen en de vrouwen. Vanaf het begin waren er taalcursussen voor analfabeten. Eind 1956 slaagde tien vrouwen voor de kookcursus, ondanks dat ze niet leerde wat ze het liefste wilden taarten bakken en lekkernijen maken. Het was vooral gericht op gezond eten, maar dan natuurlijk wel naar Nederlandse maatstaven van die tijd. Voor de mannen is er een opleiding om in de metaalsector te gaan werken in Oostburg. Volgens de ene krant (De Stem) is de cursus ook bedoeld om de mannen een Europees werktempo en orde en netheid aan te leren, terwijl de Provinciale Zeeuwsche Courant er juist op wijst dat het gaat om oud-militairen die ondanks hun leeftijd (rond de dertig jaar) de schoolbankjes weer opzoeken. Dit laat wederom zien hoe belerend sommige Nederlanders met de Molukse mensen omging. Voor de een zijn het oud-militairen die respect verdienen voor de ander zijn het luie inlanders. De mannen doen ook vaak schoonmaakwerk in de haven van Breskens in ruil voor vis.

Kamp De Haven nadat het al enige tijd in ongebruik was vervallen, MHM FF10498.

De schoolgaande jongeren waren lid van de Pelajar Pelajar Maluku Zeeland. Een vereniging voor jongeren uit verschillende kampen in Zeeland. Breskens heeft een pontje naar Vlissingen dus de afstand met de overkant was niet groot. 25 april 1952 werd er een feest gegeven ter ere van de tweede verjaardag van de proclamatie van een onafhankelijk Molukken. De band Suara Maluku en een kinderkoor traden op en er was een toneelstuk in vier akten dat de proclamatie verbeelden. Het zal een groot succes zijn geweest want een jaar later is er een zelfde feestavond met muziek en toneel.

In 1957 heerst er een ernstige Aziatische griep in Nederland die ook de woonoorden niet overslaat. In Breskens worden enkele mensen ziek, iedereen herstelt gelukkig snel. Zo zie je maar weer dat de situatie waarin we ons bevinden niet zo uniek is. Ook al waren de maatregelen toen minder streng, wereldwijd stierven er toch ruim een miljoen mensen. In 1958 begint men met het afbouwen van de woonoorden in Zeeuws-Vlaanderen en vele gezinnen verhuizen. Er is te weinig werk in het gebied. De Haven blijft echter buiten schot en er wonen op dat moment nog 101 mensen, een deel blijven daar nog tot eind 1964 wonen. Na het vertrek van de Molukse bewoners krijgt het kamp een recreatieve functie.

De Haven, nu een klein woonerfje.

Als je nu bij het woonoord De Haven komt is er niets van de oude nissenhutten terug te vinden en ook de toegang is volledig vernieuwd. Het heet nu Landgoed de Lente. Er zijn echte nog wel wat andere overblijfselen te vinden. De vorm van het wijkje volgt de oude driehoekige vorm. De perceelgrenzen zijn niet veranderd. Alleen het binnenterrein is nu volgebouwd met huisjes. De bomen aan de achterkant van het wijkje zijn blijven staan, waardoor de grens van het kamp visueel hetzelfde is. Het is nog steeds een eigen buurtje los van de bebouwde kom. Hoewel alles veranderd blijven sommigen dingen hetzelfde.

Kamp Conrad: een weiland en een monument.

Als je vanuit kamp Beugelen over de lange weg door Staphorst rijdt zie je aan beide kanten oude boerderijen liggen. Strak geschilderd, vaak nog met een klompenhok en melkbussen. Die laatste zijn voor de sier, want melkbussen worden als sinds het begin van de eeuw niet meer gebruikt. Tekenend is wel dat Staphorst en Rouveen tot het laatst de melkbus hebben gebruikt en er is in Rouveen zelfs een melkbussen monument. Aangezien ik allergisch ben voor melk en de geur al tot reacties lijdt hebben we dit toeristische punt maar overgeslagen. Als de weg een bocht maakt richting het dorp Rouveen is aan de rechterhand de Conradsweg met daar het kamp Conrad. Deze naam kan ik makkelijk onthouden want mijn broer heet ook Conrad.

Het monument bij Kamp Conrad. De barakken stonden in het weiland achter de bomen.

In Rouveen is niet alleen een monument voor de Melkbus er is ook een monument voor het aldaar gelegen woonoord. Dit is het grootste monument voor een Moluks woonoord dat ik tot nu gezien heb. Het kleine bordje langs de weg met de tekst “hier was kamp Conrad” valt erbij in het niet. Het monument ligt aan een doodlopend weggetje aan de overkant van het kanaal. En ook al ligt het naast een soort van depot voor bouwmateriaal, de plek zelf straalt een bepaalde rust uit. Er staat een informatiebordje en een bankje zodat je even kunt gaan zitten en de plek tot je kunt nemen. Op het informatiebord staat de geschiedenis van de kampen in de gemeente Staphorst. In 1928 is kamp Conrad gebouwd als arbeiderskamp. In de Tweede Wereldoorlog zaten er enige tijd Joodse mensen en na de oorlog heeft er een landbouwschool gezeten. Het monument is een initiatief van de Stichting Herinnering Kamp Conrad 1954-1966, die ook een website hebben ter herinnering aan het kamp. Van het kamp zelf is niets meer over, daar ligt nu een weiland.

Plattegrond van het kamp van de website Kamp Conrad. Op de website staan de familienamen die bij de barakken horen. E: kantoor, F: woning van de beheerder, G: Centrale keuken, H: kerk, I: kantine.

In mei 1954 kwamen er 23 Molukse gezinnen naar kamp Conrad. De mensen waren verdeeld over 4 barakken en hoopte na twee jaar in andere kampen een wat vastere plek om te wonen te krijgen. De mensen zouden er ruim tien jaar wonen.

In april 1955 was er een contactavond met de gereformeerde vrouwen vereniging Vollenhove-Cadoelen. Er werden liederen gezongen in het Maleis en het Nederlands. Taal was nog een probleem voor communicatie daarom zong men graag op dit soort avonden (ieder in de eigen taal). Ook werden er kledingpakketten uitgedeeld. Opmerkelijk is dat het gaat om de vrouwenvereniging uit Vollenhove dat bijna 20 kilometer naar het westen ligt. Je zou denken dat men toch dichterbij ook zulke verenigingen moet hebben gehad. Als in 1956 de zelfzorg regeling wordt ingesteld, wordt er niet geprotesteerd door de Molukker van de Crams en Kei-eilanden, waaronder die in kamp Conrad. De vrouwen zijn zelfs blij met de keuken ook al ziet men in dat door dit de teruggang naar een vrij Molukken nog verder weg zal zijn. In December 1959 woedt er een felle brand waarbij het kantoor en de woning van de beheerder totaal verwoest worden. Er kan wat administratie en inboedel gered worden. Gelukkig blijven de overige woonbarakken ongedeerd en vallen er geen slachtoffers.

In de begin jaren zestig wordt begonnen met het nadenken over andere behuizing voor de mensen uit kamp Conrad. Het kamp voldoet niet meer aan de eisen. De bewoners gingen verspreid door Nederland in de Molukse wijken van Delfzijl, Nijverdal en Eerbeek wonen. Een deel van de bewoners wilde echter in Rouveen blijven ondanks het over het algemeen geringe contact met de lokale bevolking en dat gebeurde ook. In 1965 heeft men het in de gemeenteraad over de bouw van enkele woningen voor de Molukse dorpsgenoten. Na al die jaren zijn er nog steeds mensen die de Molukse bewoners liever zien gaan. Een SGP-raadslid noemt de Molukse mensen agressief en hij begrijpt niet waarom ze naar Nederland gehaald zijn. Dit laat zien hoe weinig sommige mensen weten van de omstandigheden waaronder de woonoorden zijn ontstaan, terwijl zij al 10 jaar in de nabijheid daar van leven. Dit toont nogmaals de gescheiden werelden aan. De burgemeester is meer op de hoogte en zegt dat deze mensen veel voor de koningin en het vaderland hebben gedaan en een goede behuizing verdienen.

In 1989 werd er met steun van de gemeente een reünie georganiseerd op mede-initiatief van Erwin Talahatu. De burgemeester (een andere dan in 1965) vond dat de Nederlanders nog een ereschuld aan de Molukse mensen had. Volgens hem waren de overgebleven Molukse bewoners in Staphorst goed geïntegreerd en dit bleek uit het delen van het gebouw van de kerk en dit zonder dat men de eigen cultuur geheel moest opgeven. Er kwamen ongeveer 500 mensen naar de reünie, die bestond uit een kerkdienst, ballonnen, sport, en een feest. In 2007 vindt er opnieuw een reünie plaats, ditmaal in Nijverdal waar een deel van de voormalige bewoners naar toe is verhuisd. En uit de organisatie hiervan volgt de oprichting van de Stichting Herinnering Kamp Conrad 1954-1966.

Detail van het monument bij kamp Conrad.

In 2011 wordt door deze stichting het monument gerealiseerd. Het monument is op een vaste steiger in het water gebouwd. De pyramide-vormige houten opbouw symboliseert een Moluks dorpshuis met het glas als de kleurrijke gemeenschap. Onder het afdak is een vierkante vijver met in het midden een grote steen die staat voor de kracht van de Molukkers. Om de steen liggen kleinere stenen die de eilanden symboliseren. Op de rand van de vijver zijn op elke hoek de namen van de families per barak te lezen. Jammer genoeg ontbreken er enkele bordjes. Op de rand staat te lezen: Hier leefden zij met Ambon in hun hart, fier in hun aard en onafhankelijkheid, als vreemdelingen onder autochtonen, twee werelden in afgezonderdheid. Het is een eigenzinnig monument dat opvalt. Jammer genoeg heeft het monument de laatste tijd last van vandalisme vertelt de lokale beheerder Danny Talahatu in de lokale media. Dit is verergerd door de Corona-crisis waardoor jongeren zich vervelen. Hij is nog mild over de vandalen, maar het raakt hem wel. Hij leidt het gedrag terug tot onwetendheid over het belang voor deze plek voor de Molukse bewoners. Dat is toch een trieste conclusie: dat er nog steeds niet genoeg kennis is bij de lokale witte bevolking die deze plek nu toch al ruim 65 jaar met de Molukse mensen deelt.

Kamp Beugelen te Staphorst

Afgelopen weekend gingen we voor een onderzoek naar de geschiedenis van ons huis naar het waterloopkundig bos bij Marknesse waar het Noordereiland in Rotterdam is nagemaakt op schaal. Nu we toch al onderweg waren konden we ook wel even doorrijden naar de woonoorden Beugelen en Conrad. Hier het verslag van het bezoek aan kamp Beugelen. Kamp Conrad komt een volgende keer aan de beurt.

Kamp Beugelen op de topografische kaart van 1958.

Kamp Beugelen ligt ten noordoosten van Staphorst ter hoogte van de Gemeenteweg 383. Naast de weg staat een klein bordje met als enige informatie: Hier was Kamp Beugelen. Het is nu een klein woonerfje met 30 huizen. Van het oorspronkelijke woonoord is weinig terug te vinden. Het lijkt erop dat de perseelgrenzen niet zijn veranderd. Daarnaast is er nog steeds een driehoekige open ruimte waar vroeger de blusvijver lag. Dit is nu een speelveldje met wat bomen.

Het huidige speelveldje in kamp Beugelen.

Op woensdag 25 april 1951 kwamen er 21 gezinnen naar Staphorst die enkele dagen later door nog eens 63 gezinnen gevolgd werden. In totaal woonden er 400 mensen in het woonoord dat bestond uit zeven groen geschilderde barakken en twee plaatijzeren loodsen van het Amerikaanse leger (canon van Nederland). Vier maanden later speelt men al een vriendschappelijke voetbalwedstrijd met de lokale bevolking.

Het is een tijdje rustig in het kamp maar er ontstaan toch wrijvingen en vechtpartijtjes tussen de BPRMS (de meerderheid) en de CRAMS in oktober 1952. De meest vijf invloedrijke CRAMS mannen zouden per bus overgeplaatst worden naar Woerden en Heythuizen, maar toen wilde 30 anderen CRAMS families ook mee. De overige mannen stapten in de bus die voor de vijf gezinnen was bedoeld en weigerde uit te stappen. Zij bleven ruim 10 dagen in de bus terwijl de vrouwen regelmatig eten en waswater kwamen brengen. Ondertussen was er een flinke politiemacht aangetreden om de boel te controleren en vond er overleg plaats tussen de gemeente, de kampleiding en een vertegenwoordiger uit Den Haag. Op zich bleef het verder rustig in het kamp en het conflict escaleerde niet. Uiteindelijk wordt de groep na bijna twee weken protest naar een ander kamp verhuisd. Servaas Maturbongs heeft aangegeven dat de families (inclusief zijn eigen familie) naar Rijckholt zijn verhuisd. De rust keerde terug, maar als 9 maanden later een nieuwe inwoner (J. Kajadoe) verdacht wordt van anti-BPRMS sympathieën moet hij het ontgelden en wordt met steekwonden opgenomen in het ziekenhuis. Gelukkig vallen de verwondingen mee. De dader J.P. wordt later tot een week gevangenisstraf veroordeeld. De dader gaat zijn straf willig ten onder met de woorden dat het slachtoffer bij terugkomst in een vrij Ambon zal boeten voor zijn onvaderlandslievend gedrag. Dit laat zien hoe men er nog vanuit ging dat men naar een vrije Molukse staat zou terugkeren. Het slachtoffer is na het incident naar een ander kamp verhuisd.

De bus bij kamp Beugelen met protesterende CRAMS leden (foto uit Trouw).

In oktober 1954 vind er een tragedie plaats in Beugelen. Terwijl enkele kinderen spelen op het zware ijzeren toegangshek tot het kamp breekt een scharnier af en het hek valt op de kinderen. Een vijf- en zevenjarig kind overlijden aan hun verwondingen, terwijl een derde kind zwaargewond raakt. Vele kranten doen verslag van dit treurige ongeval.

Kamp Beugelen komt vaak negatief in het nieuws en in september 1957 wordt een man uit het kamp aangehouden nadat hij 1200 gulden heeft gestolen uit een afgelegen boerderij. Voor die tijd was dat zeer veel geld. Enkele jaren later zou de kantine van het kamp zelf slachtoffer worden van een inbraak waarbij 300 gulden en eten en drinken wordt buitgemaakt.

Kamp Beugelen op een mooie lentedag, foto Moluks Historisch Museum F95_1873.

Gelukkig gebeuren er ook mooie dingen zoals in 1960 het huwelijk tussen Petrus Tuasaum en Augustina Sahepaty dat ook in de krant verschijnt. Hun namen kunnen ook verkeerd geschreven zijn in de krant, mogelijk heten zij Petrus Tuasuun en Augustinus Sahetapy (met dank aan Ellen Hitipeuw-Palyama)

Ergens tussen 1963 en 1965 moeten de Molukse bewoners het kamp hebben verlaten want in 1965 is het kamp in gebruik als vakantieoord voor West-Duitse kinderen en hebben er in totaal 14.000 overnachtingen plaatsgevonden. Na de sluiting van het vakantieoord wordt het kamp afgebroken..

Boekpresentatie: Banda

Inleiding

Deze week kwam het boek ‘Banda. De genocide van Jan Pieterszoon Coen’ geschreven door Marjolein van Pagee uit bij uitgeverij Omniboek. Ter ere hiervan zijn er artikelen verschenen en was er dinsdag een discussieavond bij Pakhuis de Zwijger. Ik heb het boek nog niet gelezen, maar de aandacht eromheen geeft al genoeg stof tot nadenken. Er komen twee aspecten aan beurt die interessant zijn: hoe Nederland omgaat met de koloniale geschiedenis en hoe het boek in samenwerking met Molukse vertellers deze geschiednis op zijn kop zet.

De kaft van het boek.

Feesten voor de VOC

Feesten voor de VOC is de ironische titel van het artikel dat van Pagee schreef voor Historiek. In dit artikel legt van Pagee uit hoe bij het maken van een nationaal zelfbeeld in de negentiende eeuw de koloniën van belang waren om de ‘grootsheid’ van Nederland vorm te geven. In die tijd waren er al protesten te horen, vooral door het Boek Max Havelaar van Multatuli. Maar juist die protesten kunnen de noodzaak voor uiterlijk vertoon hebben versterkt. In 1876 in Batavia en 1893 in Hoorn werden standbeelden van J.P. Coen geplaatst. En door de jaren heen zou zijn afbeelding op vele gebouwen in vooral Amsterdam prijken zoals bij de Beurs van Berlage. Van Pagee laat ook zien hoe de koninklijke familie meehielp aan de verering. Bij de opening van de Beurs van Berlage prijsde Wilhelmina hoe Coen goederen uit de koloniën naar Nederland verscheepte. Vervolgens opende ze nog de Coenhaven. En Juliana opende in 1966 de Coentunnel.

Daarnaast werd de geboortedag van Coen meermalen gevierd zoals in 1987 (400 jaar). En in 2002 werd er nog vanuit de Tweede Kamer een stichting opgericht voor de Viering van 400 jaar VOC. Na protesten van Molukkers en Indonesiërs veranderde viering in een herdenking. Maar het evenement werd toch feestelijk gevierd met talloze ministers, ambassadeurs en leden van de koninklijke familie. Alleen de Indonesische minister Kwik Kian Gie sprak een kritische noot. Die in een volgende toespraak werd geminimaliseerd door te zeggen dat er altijd wel protest was, maar dat je daar blijkbaar niet naar hoeft te luisteren. En dat er niet geluisterd werd, blijkt uit de inmiddels beruchte uitspraak van premier Balkende in 2006 over het omarmen van de VOC-mentaliteit. Nu klonk er al meer weerspraak. Maar zoals van Pagee aantoont, duidt dit op de witte onschuld die veel Nederlanders voelen waarbij de gedachte overheerst dat we toch niet echt fout geweest hebben kunnen zijn. Aan dit beeld van witte onschuld wordt steeds meer van alle kanten afgeknabbeld, maar we zijn er nog lang niet.

Emancipating Histories

Dat wil niet zeggen dat we hopeloos moeten worden. De serie gesprekken Emancipating Histories van Pakhuis de Zwijger in Amsterdam laat het tegenwoord zien ten opzichte van de dominante geschiedschrijving. Ik denk dat de jongere generatie zich steeds meer bewust wordt van de eigen geschiedenis en zich niet zomaar meer laten wegzetten. Dit besef steunt wel op de protesten en het verzet van oudere generaties. Het laten zien van de continuïteit van de emancipatie geeft een dieper en waardevol beeld.

Het gesprek begon dan ook met de oude generatie, de 95-jarige mevrouw Francisca Pattipilohy las een verkorte versie van het door haar geschreven voorwoord voor het boek Banda. Zij bracht haar persoonlijke familie verhaal in verband met de grotere geschiedenis. Alleen dit voorwoord nodigt al uit tot nieuwsgierigheid. Daarna vertelde Marjolein van Pagee over hoe zij aan dit boek was begonnen. Wat haar het meeste had verbaasd in haar onderzoek was het soort koloniale leugen dat al eeuwen verteld werd. Daarbij ging het niet om de leugen dat het allemaal wel meeviel en dat we veel goeds brachten, maar om de leugen dat er niets was voor wij kwamen. Ook al was Banda ver weg voor de Europeanen, Banda was zeker geen afgelegen eiland. Het was onderdeel van een goed werkend uitgebreid handelsnetwerk. De VOC had gewoon op normale wijze mee kunnen doen aan dit handelsnetwerk, maar koos ervoor dat het niet de daar geldende regels wilde volgen. Waarop men met extreem geweld en genocide op Banda een handelsmonopolie op nootmuskaat en foelie afdwong. Het was dus toen der tijd niet normaal om met geweld goederen toe te eigenen, alleen kozen de Europese kolonisten het op die manier te doen. En de mensen op Banda waren dus geen wilden of onontwikkelde mensen, maar waren onderdeel van een uitgebreid handelsnetwerk.

Vervolgens kwamen er drie Molukse mannen (Lukas Eleuwarin, Marcel Matulessy en Ridhwan Ohorella) aan het woord, die als nazaten van Banda de geschiedenis niet meer willen overlaten aan de koloniale overheersers. Zij spraken over hoe hun geschiedenis altijd teniet wordt gedaan terwijl er ook geschreven bronnen en liederen zijn binnen de vijf families die de grondleggers waren van Banda. Zij willen deze verhalen binnen de eigen gemeenschap maar ook aan een breder publiek vertellen. En dat doen ze waar ze kunnen, van podcast tot huiskamergesprek. In dit alles plegen ze ook overleg met de huidige mensen op Banda zelf. Voor hen zelf is het ook een zoektocht naar hun roots. Ridhwan vertelde heel mooi hoe iedereen zijn eigen tempo moet vinden bij het zoeken naar roots of de eigen geschiedenis en dat de snelheid waarmee je dat doet niet van belang is, zolang je maar onderweg bent.

Vooral dat laatste geeft een mooi beeld. Niet iedereen is even ver in het dekoloniseren van de geschiedenis, maar we zijn samen onderweg.

Kamp Duinoord in Zeeuws-Vlaanderen

Al weer bijna twee jaar geleden was ik op de reünie van de vier kampen in Zeeuws-Vlaanderen. De dag voor de reünie had ik deze vier kampen bezocht. Daar had ik echter nog geen verslag van gedaan, dus nu ga ik daar eens aan beginnen. Kamp Duinoord ligt in Groede aan de Woordweg en is tegenwoordig een grootgraanhandel.

De lokatie van Duinoord aan de Woordweg in Groede nu.

Twee jaar geleden stond op Google maps nog de oude schuren, maar toen ik er was waren deze al verdwenen. Ik sprak met de eigenaar van het bedrijf. Hij vertelde mij dat ze ongeveer een jaar daarvoor de laatste oude muren hadden afgebroken en dat er geen resten van het oude kamp meer zichtbaar waren in de nieuwe muren. Ik dacht nog wat sporen te ontwaren in de oude vloeren buiten, maar dit waren ontluchtingskanalen van de graanschuren die daar gestaan hadden. De eigenaar had als klein kind naast het kamp gewoond, maar wist weinig van die tijd te vertellen, omdat hij een peuter was. Hij wist echter wel dat er na de sluiting van het kamp nog een Moluks gezin enige jaren in Groede was blijven wonen. Zij huurde een huisje ter hoogte van waar nu ongeveer Groede B&B op de luchtfoto staat. Het Moluks Historisch Museum heeft enkele mooie oude foto’s waarop nog te zien is hoe de oude barakken vroeger in de schuren van het bedrijf opgenomen waren.

Oude barak opgenomen in de schuur van de graangroothandel, MHM FF10941.

Groede was een DUW-kamp voor de Molukkers kwamen. In de jaren dertig was het echter een vakantieoord geweest. Dit is niet verwonderlijk als je bedenkt dat het net 2 kilometer van het strand af ligt. Het kamp had aan de wegkant een barak voor de beheerder, haaks daarop stonden twee rijen nissenhutten en de ruimte werd afgesloten met een kantinebarak. Op het rechthoekige binnenterrein stond een vlaggenmast. Volgens het boek Molukkers in Zeeland werd het kamp in mei 1954 in gebruik genomen om de bewoners uit andere Zeeuwse kampen die opgeheven werden, te huisvesten. Men wilde in Zeeland blijven en sommige zaten op de machinisten-opleiding van de zeevaartschool in Vlissingen. Met het pontje van Breskens is Vlissingen goed te bereiken. Het kamp moet echter al enkele jaren eerder in gebruik zijn genomen want in de Provinciaalse Zeeuwse Courant van 25 september 1952 wordt Duinoord al als Ambonezenkamp benoemd. Een man bevindt zich illegaal in het kamp en wordt door de beheerder verzocht te vertrekken. Dit weigert hij en de politie moet er bij komen, de man krijgt een boete of celstraf. Jammer genoeg staat er in het artikel niet wie die man is en of hij ook Moluks is. En in februari 1953 bij de watersnoodramp helpen 22 Molukkers uit Groede bij de dijkwerkzaamheden in Breskens. Daarna is er weinig berichtgeving. Het kamp komt pas weer in het nieuws als alle vier de woonoorden in Zeeuws-Vlaanderen worden opgeheven in 1958 in verband met een gebrek aan werkgelegenheid. In December 1958 vertrekken de laatste bewoners.

Het woonoord is nu een graanopslag.